Tak

Ryczałtowiec zwolniony z VAT, a zobowiązany do ewidencji poprzez kasę rejestrującą powinien ponadto prowadzić do celów podatku dochodowego ewidencje przychodów, a do celów VAT ewidencję sprzedaży, na podstawie której będzie możliwe ustalenie momentu utraty zwolnienia z VAT (przekroczenie sprzedaży 10 tys. euro). Jednak podatnik, który prowadzi ewidencję sprzedaży do celów VAT, może zrezygnować z prowadzenia ewidencji przychodów dla celów podatku dochodowego, gdy dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, w rozumieniu ustawy o VAT, przychodów dla celów ryczałtu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym oraz po zakończeniu każdego miesiąca sporządzi w terminie zestawienie, w którym wykaże przychody na podstawie danych zawartych w tej ewidencji, według poszczególnych stawek ryczałtu, z uwzględnieniem różnic między obrotem a przychodem.

PODSTAWA PRAWNA

■  Par. 11 rozporządzenia ministra finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. nr 219, poz. 1836 z późn. zm.).