Od 1 stycznia 2009 r. ma obowiązywać zmieniona ustawa o Służbie Celnej, którą niebawem zajmie się Rada Ministrów. W związku z tym Ministerstwo Finansów opracowało wstępne projekty rozporządzeń do tej ustawy, które w większości powielają przepisy dziś obowiązujące. Dwa z nich dotyczą kontroli bagażu.

Pierwsze określa miejsce, sposób oraz przypadki, w których ma być realizowana kontrola wykonywana przez Służbę Celną bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną. Zakłada ono m.in., że kontroli wykonywanej przez celników podlega bagaż nadany, czyli taki, który po przyjęciu i zarejestrowaniu go przez przewoźnika w miejscu wylotu lub wypływu nie jest dostępny dla podróżnego w czasie podróży. Kontroli będzie podlegać także bagaż, który zabieramy ze sobą do kabiny.

Drugie rozporządzenie określa warunki użycia urządzeń technicznych i psów służbowych w kontroli celnej. Z tego projektu wynika np., że rewizja bagażu podróżnego wykonywana będzie przez funkcjonariuszy celnych w ramach kontroli, w przypadku podejrzenia o ukrycie w bagażu towarów nielegalnie przywożonych, wywożonych lub przewożonych przez obszar celny Wspólnoty Europejskiej. Podróżny zobowiązany będzie na żądanie funkcjonariusza celnego do otwarcia bagażu, rozpakowania go, okazania rzeczy oraz do spakowania po zakończeniu rewizji.

W projekcie wskazano także przypadki, w których podczas kontroli może zostać użyty pies. Psy służbowe będzie można wykorzystywać m.in. do kontroli osób, jednak tylko w przypadku uzasadnionego okolicznościami podejrzenia, że taka osoba posiada na sobie rzeczy nielegalne (np. przemyca narkotyki). Do kontroli osób będzie można wykorzystywać tylko psy po odpowiednim przeszkoleniu, potwierdzonym stosownym dokumentem.

Podróżni będą mogli być też przeszukiwani. Przeszukanie to będzie polegać na sprawdzeniu odzieży osoby i podręcznych przedmiotów.

Rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2009 r.