■ EKSPERT Z HLB W KRBR

Sławomir Mirkowski, biegły rewident, audyt partner w departamencie audytu HLB Frąckowiak i Wspólnicy został wybrany na członka Krajowej Rady Biegłych Rewidentów podczas VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, który odbył się w dniach 28-30 czerwca 2007 r.

■ ECA OTWORZYŁO KOLEJNY ODDZIAŁ

Michał Kołosowski został dyrektorem nowego oddziału w Warszawie Europejskiego Centrum Audytu. Ekspert posiada uprawnienia biegłego rewidenta, certyfikat IFRS wydawany przez ACCA. Michał Kołosowski specjalizuje się w zakresie badania oraz przekształcania sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/ MSSF oraz US GAAP.

■ ECDiDP MA ZESPÓŁ DO SPRAW FUZJI I PRZEJĘĆ

Krzysztof Lenart, radca prawny, został kierownikiem nowego zespołu ds. Fuzji i Przejęć Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej. Zadaniem zespołu jest opracowywanie założeń przekształceniowych, kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie przekształceń, fuzji i przejęć oraz podziałów na wszystkich etapach procedur przekształceniowych, w tym również reprezentacja w postępowaniach rejestrowych.

■ GRUPA GUMUŁKA FINALISTĄ KONKURSU

Grupa Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego została finalistą Konkursu - Forum Jakości Quality International 2007 - w kategorii QI SERVICES - usługi najwyższej jakości organizowanego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO. Celem tego konkursu jest promowanie produktów i usług polskiego rynku, wskazanie wyrobów i usług o najwyższych parametrach jakościowych, a także wspieranie zdrowych, uczciwych i rzetelnych zasad konkurencyjności.

■ NOWY SZEF ZESPOŁU PODATKOWEGO W DELOITTE.

W kwietniu 2007 r. do Działu Doradztwa Podatkowego Deloitte dołączył Jarosław Wiśniewski. Będzie kierował zespołem Zarządzania Wiedzą Podatkową.

■ KONFERENCJA TPA HORWATH I INSTYTUTU RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

27 czerwca odbyła się zorganizowana przez firmę doradczą TPA Horwath oraz Instytut Rachunkowości i Podatków konferencja nt. podatkowych i księgowych aspektów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w energetyce i gazownictwie. W czasie konferencji omówiono między innymi kwestie związane z modernizacją oraz częściową likwidacją liniowych środków trwałych, a także zagadnienia związane z identyfikacją budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz ustalaniem podstawy opodatkowania dla potrzeb tego podatku.

■ NOWI DYREKTORZY W PRICEWATERHOUSECOOPERS

Do polskiego działu podatkowego PricewaterhouseCoopers doszło trzech nowych dyrektorów - Magdalena Zasiewska będzie odpowiedzialna za rozwój usług doradczych skierowanych do firm z kapitałem francuskim. Jacek Bajson objął kierownictwo nad zespołem ds. podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych. Natomiast Keith Sinclair zajmie się działem świadczącym kompleksowe usługi w zakresie obowiązków księgowo-podatkowych i kadrowych dla firm, które chcą oddelegować niestrategiczne obszary działalności swojej firmy na zewnątrz.

■ KPMG MA NOWEGO SPECJALISTĘ

Do działu podatkowego KPMG świadczącego usługi doradcze w zakresie pomocy publicznej, pozyskiwania ulg i dotacji na stanowisko specjalisty dołączył Bartosz Igielski. Będzie się on zajmował m.in. pomocą w pozyskiwaniu dotacji na prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

■ AWANS W ERNST & YOUNG

Jacek Kędzior został nowym partnerem zarządzającym spółki doradztwa podatkowego Ernst & Young. Ekspert specjalizuje się w dziedzinie postępowań podatkowych i sądowych.

■ ERNST & YOUNG MA NOWEGO DYREKTORA

Od 1 lipca 2007 r. Matthew O'Shaughnessy objął stanowisko dyrektora w Zespole Podatków Międzynarodowych i Doradztwa Transakcyjnego w spółce doradztwa podatkowego Ernst & Young. Jego doświadczenie obejmujące głównie doradztwo przy planowaniu i reorganizacji podatków międzynarodowych oraz cen transferowych dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

■ ECA DORADZA SPÓŁKOM WCHODZĄCYM NA GIEŁDĘ

Roman Seredyński - prezes zarządu Europejskiego Centrum Audytu, biegły rewident, jako specjalista z zakresu MSR/MSSF doradzał spółce WASKO przy wejściu na GPW w Warszawie. Debiut na warszawskim parkiecie był skutkiem przejęcia odwrotnego spółki HOGA.PL wg MSSF3.

■ NOWA PUBLIKACJA RöDL & PARTNER

Specjaliści Rödl & Partner opracowali książkę „Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców”. Jest to publikacja przedstawiająca wpływ opodatkowania na typowe decyzje gospodarcze przedsiębiorców i wskazuje na możliwości legalnej redukcji obciążeń podatkowych przedsiębiorców. Autorami publikacji są prof. dr hab. Stephan Kudert, który specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, oraz dr Marcin Jamroży, doradca podatkowy, Associate Partner w Rödl & Partner.