W codziennej praktyce wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych współpraca z doradcą podatkowym jest nieodzowna, zwłaszcza w niektórych dziedzinach.

Tytułem przykładu można wskazać, że stosowanie przepisów prawa podatkowego niekiedy wymaga biegłej znajomości orzecznictwa sądowego, które w wielu przypadkach zastępuje ustawodawcę, zwłaszcza gdy przepisy są skonstruowane niejednoznacznie i budzą wątpliwości, także samych organów podatkowych. Wtedy wspólnie z doradcą można zaplanować zastosowanie najlepszych rozwiązań. Pomoc doradcy może być też przydatna, kiedy dochodzi do istotnych zmian w regulacjach prawnych - wówczas doradca podatkowy może udzielić swoistego instruktażu w zakresie tych zmian: co się zmieniło, jakie są przewidywane skutki tych zmian i na co należy zwrócić uwagę. Pomoc doradcy przydaje się także w razie konieczności zastosowania trybu odwoławczego - wiadomo, że są oni specjalistami, jeśli chodzi o procedury podatkowe. Dotyczy to także występowania z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego, a najbardziej widoczne jest w razie konieczności prowadzenia sporu sądowego z fiskusem w imieniu klienta.

FRANCISZEK WALA

wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. Grupa Finans-Servis

EW