ORZECZENIE

Wojewódzki sąd administracyjny potwierdził zasadę, że profesorowie i pracownicy naukowo-badawczy z RPA, którzy przebywają w Polsce w celu nauczania lub prowadzenia badań na uniwersytecie, szkole wyższej lub w instytucji oświatowej, dłużej niż dwa lata, nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego. Zasadę, zgodnie z którą zwolnienie przysługuje pracownikom naukowym przebywającym do dwóch lat, określa umowa między Polską a RPA w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1996 r. nr 28, poz. 124).

Po rozpoznaniu sprawy sąd przyznał rację Ministerstwu Finansów. Stwierdził, że przepisy jasno stanowią, że zwolnienie przysługuje pracownikom naukowym, jeśli przebywają (a nie faktycznie wykonują prace naukowe lub są wykładowcami) w Polsce krótko, do dwóch lat.

Sygn. akt III SA/Wa 1357/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl