Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 10 lipca 2008 r. wprowadza od dawna oczekiwaną możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Uprawnienie to dotyczy wyłącznie przedsiębiorców niezatrudniających pracowników oraz zostało ograniczone czasem każdorazowego zawieszenia do 24 miesięcy. W związku z wprowadzeniem instytucji zawieszenia działalności ustawodawca znowelizował m.in. przepisy ustawy o podatku zryczałtowanym regulujące zasady opłacania karty podatkowej.

Jak wyjaśnia Piotr Liss, doradca podatkowy w KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego, zgodnie z nowymi regulacjami podatnik rozliczający się w formie karty podatkowej, który skorzysta z prawa zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie wprowadzanych przepisów, będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.

- Należy zaznaczyć, że podobny przepis już istnieje w ustawie o podatku zryczałtowanym - mówi Piotr Liss. Wyjaśnia, że chodzi o art. 34 ust. 1 i 2, który daje podatnikom opłacającym kartę podatkową prawo do zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej.

Skorzystanie z tej możliwości, tak samo jak w przypadku zawieszenia, skutkuje zwolnieniem z obowiązku zapłaty podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy.

Najbardziej widoczna różnica między przerwaniem, a zawieszeniem działalności sprowadza się do długości okresu ich trwania.

- Przerwanie działalności gospodarczej może trwać od dziesięciu dni w górę, podczas gdy zawieszenie od jednego do 24 miesięcy - wyjaśnia Piotr Liss.

Ekspert zwraca ponadto uwagę, że w okresie zawieszenia podatnik może wykonywać wiele czynności wyszczególnionych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustawa o podatku zryczałtowanym nie przewiduje analogicznego katalogu dla podatników przerywających działalność gospodarczą.

- Poza tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie wskazuje, że przedsiębiorca w okresie, w którym zawiesza działalność, nie może zatrudniać pracowników - podkreśla Piotr Liss. Ustawa o podatku zryczałtowanym nie zawiera takiego zastrzeżenia dla podatników chcących przerwać prowadzenie działalności.

24 miesiące maksymalnie przez taki okres zawieszając działalność można nie płacić karty podatkowej