Uchwalona i przekazana do podpisu prezydenta ustawa z 10 lipca 2008 r. nowelizująca ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza istotne zmiany w ustawie o VAT. Jak wyjaśnia Zygmunt Tabisz, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Doradców Podatkowych Tabisz, Ferensztajn, Węgrzyn, Jarosz, Kędzior, Płaneta w art. 99 ustawy zostały dodane nowe regulacje. Zgodnie z nimi, w przypadku gdy przedsiębiorca zawiesi działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a przed dokonaniem tego zawieszenia był czynnie zarejestrowanym podatnikiem VAT, to nie będzie miał obowiązku składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

- Oczywiście zwolnienie z tego obowiązku dotyczyć będzie okresów rozliczeniowych, w których działalność przedsiębiorcy zostanie zawieszona. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ustawodawca wyłączył z tego zwolnienia niektóre grupy podatników - mówi Zygmunt Tabisz.

Ekspert wskazuje, że w dalszym ciągu, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, deklaracje VAT będą mieli obowiązek składać podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub nabywający towary, w zakresie którego to nabycia są podatnikami VAT.

- Również w przypadku, gdy do zawieszenia działalności dojdzie w trakcie okresu rozliczeniowego (miesiąca), na podatniku ciążył będzie obowiązek złożenia deklaracji za tę część okresu, w której działalność nie była zawieszona - mówi Zygmunt Tabisz.

Dodaje również, że zawieszenie działalności gospodarczej nie zwolni podatnika VAT z obowiązku złożenia deklaracji za okresy rozliczeniowe, za które był zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.

25 dzień do tego dnia następującego po każdym miesiącu należy składać miesięczne deklaracje VAT-7