SONDA

W rozliczeniu PIT za 2007 rok podatnicy najczęściej korzystali z ulgi prorodzinnej, internetowej i rehabilitacyjnej. Organizacje pożytku publicznego otrzymają rekordowe wpłaty. Dwukrotnie częściej niż w deklaracjach za 2006 rok wykazywana była nadpłata podatku dochodowego. Takie wnioski płyną z sondy Gazety Prawnej, przeprowadzonej w 14 izbach skarbowych (wszystkich jest 16 w kraju), które dokonały dla nas wstępnego podsumowania akcji PIT za 2007 rok. Dwie izby: w Rzeszowie i Zielonej Górze nie przesłały zestawienia danych ze swoich regionów.

Popularne ulgi

Odliczenie, które okazało się hitem tego roku, to ulga prorodzinna. Z informacji Radosława Hancewicza z Izby Skarbowej w Białymstoku wynika, że dzięki uldze rodzinnej, z której po raz pierwszy podatnicy mogli skorzystać, rozliczając się za 2007 rok, w kieszeniach Podlasian zostało blisko 145 mln zł, a skorzystało z tego odliczenia 111 339 podatników. Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach podaje, że ok. 15 proc. podatników w województwie świętokrzyskim skorzystało z tego odliczenia.

- Ta ulga to hit tegorocznej kampanii, ale podatnicy chętnie korzystali także z ulgi rehabilitacyjnej i ulgi na internet - dodaje Radosław Hancewicz.

Iwona Sługocka z Izby Skarbowej we Wrocławiu wskazuje na inną kolejność. Z jej danych wynika, że podatnicy korzystali najczęściej z odliczenia 1 proc., ulgi na dzieci, ulgi internetowej. Podobnie było w innych regionach Polski. Tytuł mistrza i pierwsze miejsce w zakresie wykorzystania ulgi prorodzinnej należy się podatnikom z województwa śląskiego. W tym regionie kwota odliczenia wyniosła ponad 794 mln zł. Na drugim miejscu plasuje się województwo mazowieckie z kwotą odliczenia na poziomie ponad 729 mln zł. Trzecia lokata przypadła Małopolsce z odliczeniem na poziomie ponad 445 mln zł.

Bilans rozliczenia

W rozliczeniu PIT za 2007 rok znacznie więcej osób wykazywało nadpłatę podatku niż podatek do zapłaty. Co więcej, wysokość nadpłat w porównaniu z 2006 rokiem jest dwukrotnie wyższa.

Według Radosława Hancewicza urzędy skarbowe musiały oddać podatnikom ponad dwa razy więcej nadpłaconego przez nich podatku niż w roku ubiegłym. Kwota, która trafiła na konta podatników, to aż 239 116 458 zł.

- Rekordowa kwota, jaką urząd zwrócił podatnikowi, to 420 018 zł, a rekordowa dopłata, jaką podatnik musiał przelać na konto urzędu, to 5 467 189 zł - wskazuje nasz rozmówca z białostockiej izby skarbowej.

Również Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Skarbowej w Opolu podkreśla, że podatnicy wykazali nadpłatę w 242 838 zeznaniach podatkowych - co stanowi 71,5 proc. złożonych zeznań. Z kolei w 54 179 zeznaniach wykazali dopłatę - co stanowi 16 proc. złożonych zeznań.

Wsparcie potrzebujących

Rekordowe wpłaty otrzymają w tym roku organizacje pożytku publicznego z tytułu wpłat 1 proc. podatku. Zdaniem naszych rozmówców z izb skarbowych to efekt zmiany mechanizmu przekazywania tej części podatku. W rozliczeniu PIT za 2007 rok pieniądze wpłacają na konta organizacji urzędy skarbowe, a nie podatnicy.

Marta Szpakowska z Izby Skarbowej w Lublinie stwierdza, że 1 proc. podatku w stosunku do roku ubiegłego przekazało ponadczterokrotnie więcej podatników. Natomiast zadeklarowana kwota wzrosła ponad- trzykrotnie (za 2006 rok w 53 521 zeznaniach wykazano 3 436 880 zł, a za 2007 rok w 163 240 zeznaniach podatnicy zadeklarowali odpis 1 proc. na łączną kwotę 10 458 577 zł). Takie optymistyczne dane są w całej Polsce.

W rozliczeniu za rok 2007 w województwie łódzkim w 22 proc. zeznań znalazły się wnioski o przekazanie 1 proc. podatku na kwotę 15 184 762 zł.

- Dla porównania w rozliczeniu za 2006 rok podatnicy przekazali 3 724 220 zł, za 2005 rok - 2 851 959 zł, za 2004 rok - 1 777 333 zł, za 2003 rok - 693 512 zł - wskazuje Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi.

Paulina Koteluk z Izby Skarbowej w Krakowie dodaje, że małopolskie urzędy skarbowe przekażą 24 280 607 zł na konta organizacji pożytku publicznego. Natomiast Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie podaje, że najwięcej pieniędzy w województwie zachodniopomorskim, bo aż 2 537 618,57 zł, przekazali podatnicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie - 1 620 715,82 zł oraz Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie - 1 080 653,10 zł.

- Najniższa kwota przekazu wynosiła 0,10 zł, a najwyższa 109 874 zł - mówi Małgorzata Brzoza.

Natomiast Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwraca uwagę na błędy przy przekazywaniu 1 proc. podatku.

- Podatnicy błędnie wpisują numer KRS organizacji, na rzecz której chcą przekazać 1 proc. podatku, a także zdarza się, że wskazują organizację niewymienioną w wykazie organizacji, na rzecz których mogą dokonać przekazania podatku - podaje Maciej Cichański.

Te same błędy

Akcja rozliczania podatku za 2007 rok to już 16 kampania składania zeznań PIT. Mimo tak długiej tradycji podatnicy nadal popełniają w zeznaniach błędy. Co więcej, to te same błędy, które pojawiały się w latach ubiegłych. Trudno mówić, że standardowym błędem są pomyłki rachunkowe, bo tu mylić się może każdy. Jednak nadal zapominamy podpisać zeznanie, wpisujemy NIP pracodawcy zamiast swojego lub nie odróżniamy adresu zameldowania od zamieszkania.

Grażyna Piechota z Izby Skarbowej w Katowicach jako najczęstsze pomyłki wymienia brak podpisów, brak załączników do składanych zeznań, błędne numery NIP, błędy rachunkowe.

Natomiast Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnia, że obok błędów, które powtarzają się co roku - brak podpisu, posługiwanie się NIP pracodawcy lub ZUS, błędy rachunkowe, pojawiły się problemy związane z wypełnianiem PIT-36. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w związku z brakiem obowiązku składania deklaracji miesięcznych lub kwartalnych w 2007 roku mieli problemy z wypełnianiem części zeznania PIT-36, dotyczącej zaliczek wpłacanych w ciągu roku.

- Bardzo często pomijali tę część formularza - tłumaczy Małgorzata Spychała-Szusz- czyńska.