Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2007 rok. Wynika z niej, że w ubiegłym roku o ponad 16 tys. więcej podatników opłacało ryczałt niż rok wcześniej. Ponad 539 tys. podatników rozliczało się w tej formie z pozarolniczej działalności gospodarczej, a ponad 133 tys. z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Te dane nie dziwią. Od kilku lat występuje stała tendencja: podatników płacących ryczałt od najmu przybywa, a z działalności gospodarczej ubywa. Potwierdzają to również wyniki za 2007 rok. O ponad 25 tys. więcej osób płaciło ten podatek z tytułu najmu, a o ponad 8 tys. mniej z działalności gospodarczej.

Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiągnęli w 2007 roku przychód brutto ogółem w kwocie 41 996 016 tys. zł, z czego przychody osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wyniosły 40 174 064 tys. zł i stanowiły 95,66 proc. ogólnej kwoty przychodów, a osób fizycznych osiągających przychody wyłącznie z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wyniosły 1 821 952 tys. zł i stanowiły 4,34 proc.

Największe przychody uzyskały osoby fizyczne prowadzące działalność wytwórczą i roboty budowlane, tj. w wysokości 20 232 306 tys. zł, opodatkowane według stawki 5,5 proc. Nieco mniej, bo 10 984 883 tys. zł, stanowiły przychody z działalności gastronomicznej i usługowej w zakresie handlu, opodatkowane stawką 3-proc. Z kolei 8 709 294 tys. zł to przychody z działalności usługowej opodatkowane według stawki 8,5-proc.

Ryczałt należny za 2007 rok wyniósł ponad 1,87 mld zł. Ryczałtowcy musieli dopłacić fiskusowi ponad 342,62 mln zł. Odzyskali w formie nadpłaty nieco ponad 50,3 mln zł.

Od 2007 roku wprowadzono zmiany dotyczące sposobu dokonywania wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik w zeznaniu wskazuje organizację pożytku publicznego, na rzecz której naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. W zeznaniach za 2007 rok taki wniosek złożyło 64 038 podatników ryczałtu, którzy przekazali na ten cel prawie 5,6 mln zł.