Ministerstwo Finansów opublikowało dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 rok. Liczba podatników CIT wzrosła w ubiegłym roku do 288 263 podmiotów, gdy w roku poprzednim było ich 276 169. Od dochodów podatników, którzy rozliczają ten podatek do budżetu, trafiło 31 052 670 tys. zł.

Jest to wzrost w porównaniu z 2006 rokiem, w którym budżet państwa zasiliła z tego podatku kwota 22 194 638 tys. zł.

Podatek należny wystąpił u 117 695 podatników, co daje przeciętny podatek w wysokości 264 tys. zł.

W 2007 roku zmniejszyły się znacznie kwoty odliczeń i obniżek podatku, które wyniosły tylko 310 860 tys. zł, w porównaniu do roku poprzedniego - 1 217 953 tys. zł. W zakresie odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych to skorzystały z tego 22 534 podmioty, które odliczyły łącznie 9 591 443 tys. zł. Przeciętna strata z lat ubiegłych wyniosła 426 tys. zł. Inne odliczenia od dochodu stanowiły kwotę 369 167 tys. zł. Przy czym największe kwoty odliczeń pochodziły z darowizn, których wysokość wyniosła 353 308 tys. zł. Przeciętna odliczona darowizna to 47 tys. zł.

Ważne!

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych jest jednolita i wynosi 19 procent