Gdzie przeprowadzana jest kontrola dokumentów

Księgowość w naszej firmie prowadzi biuro rachunkowe w opcji on-line. Czy badanie będzie przeprowadzane w naszej firmie, czy w biurze rachunkowym?

To, gdzie badanie zostanie przeprowadzone, zależy od decyzji biegłego rewidenta. Prawdopodobnie badanie będzie przeprowadzone w biurze, gdzie znajdują się wszystkie dokumenty źródłowe. Biegły może jednak zdecydować inaczej.

Czy odpowiedzialność przechodzi na biuro

Korzystamy z usług biura rachunkowego z opcją on-line. Część dokumentów do systemu wprowadzają nasi pracownicy. Czy w związku z tym biuro zwolnione jest z odpowiedzialności w tym zakresie?

Nie

Biuro rachunkowe odpowiada za prawidłowe ujęcie dokumentów w księgach. Co więcej, biuro zobowiązane jest też porównać zapisy w księgach z oryginalnymi dokumentami.

Czy w umowie określić zakres odpowiedzialności

Chcemy skorzystać z usług biura księgowego. Co powinno znaleźć się w umowie, aby uchronić się przed odpowiedzialnością za błędy biura? Czy określić tam, kto za co odpowie?

Tak

Za źle prowadzone rozliczenia odpowiada podatnik. Dlatego w umowie z biurem rachunkowym powinien zostać określony pełny zakres obowiązków biura oraz zakres i wysokość odpowiedzialności za nierzetelne prowadzenie interesów podatnika.