Podatnicy, którzy złożą wniosek o zwrot części akcyzy za sprowadzone z zagranicy auta, przy wyliczenia zwrotu zastosują średnią wartość rynkową samochodu.
PORADA
Ubiegam się o zwrot akcyzy za sprowadzony samochód osobowy. Jaką wartość auta przyjąć do wyliczenia kwoty zwrotu - pyta Czytelnik w liście do redakcji GP.
O zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym mogą się ubiegać podatnicy, którzy kupili samochód za granicą w okresie maj 2004 - listopad 2006 r. Kwota zwrotu stanowi różnicę akcyzy obliczonej zgodnie z zasadami obowiązującymi przed 1 grudnia 2006 r. (stawki zależne od wieku samochodu) oraz akcyzy obliczanej według stawki - 13,6 proc. dla samochodów o pojemności silnika powyżej 2000 cm sześc. oraz 3,1 proc. dla pozostałych, z uwzględnieniem średniej wartości rynkowej pojazdu. Jest ona obliczana według wzoru, którego podstawą jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego.
Średnią wartością jest wartość samochodu osobowego ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w akcyzie, średniej ceny samochodu osobowego zarejestrowanego na terytorium kraju tej samej marki, modelu, roku produkcji oraz jeżeli jest to możliwe do ustalenia wyposażenia i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty z zagranicy samochód osobowy, od którego zapłacono podatek akcyzowy.
Jeżeli miesiąca powstania obowiązku podatkowego nie można ustalić, przy średniej wartości bierze się pod uwagę miesiąc zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego.
O zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym mogą się ubiegać podatnicy, którzy kupili samochód za granicą w okresie maj 2004 - listopad 2006 r. / ST