24 czerwca 2008 r. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał w imieniu ministra finansów interpretację indywidualną dotyczącą zwolnienia z VAT usług obejmujących kompleksową organizację i obsługę imprezy rozrywkowej dla mieszkańców miasta. Czy rzeczywiście takie zwolnienie przysługuje?
HUBERT JĄDRZYK
partner, PricewaterhouseCoopers
Miasto zamierzało ogłosić przetarg nieograniczony na zakup usługi obejmującej kompleksową organizację i obsługę imprezy rozrywkowej dla mieszkańców dzielnicy. W ramach zamawianej usługi do obowiązków wykonawcy należało m.in. zapewnienie zadaszonej sceny wraz z oświetleniem, nagłośnieniem i obsługą techniczną, zagwarantowanie prawidłowej realizacji scenariusza przedłożonego przez zamawiającego, zapewnienie pokazu scenicznego i pirotechnicznego, zagwarantowanie bezpieczeństwa, zaplecza sanitarnego, posiłków i napojów, zapewnienie sprzątania oraz uzyskanie w imieniu zmawiającego pozwoleń koniecznych do zorganizowania imprezy masowej. Wystąpiło w związku z tym o interpretację do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który w odpowiedzi z 24 czerwca 2008 r. (nr IP-PP2-443-507/07-4/Asi) potwierdził stanowisko wnioskodawcy. Organ podatkowy uznał, że usługi takie korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie pozycji nr 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.
Z treści objaśnienia wynika, że wskazany symbol PKWiU w pozycji nr 11 załącznika nr 4 do ustawy wraz z oznaczeniem ex dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa usługi. Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.
Usługa kompleksowej organizacji i obsługi imprezy rozrywkowej nie są wymienione w treści poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy jako niekorzystające ze zwolnienia - należy je uznać za zwolnione z podatku od towarów i usług - o ile są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00 jako Usługi rozrywkowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane.
Zgodnie z przepisami o statystyce publicznej usługi organizacji i obsługi imprez rozrywkowych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00 Usługi rozrywkowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane.