Wczoraj odbyło się spotkanie członków Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Komisja dyskutowała nad projektem nowej uchwały dotyczącej zakresu pytań i zadań egzaminacyjnych na doradcę podatkowego. Część z nich została wstępnie zaakceptowana, nad innymi członkowie Komisji jeszcze pracują.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że zmieni się zakres egzaminu - tak, jak zapowiadano, zwiększy się np. liczba pytań z rachunkowości, przy czym zostanie zachowana dotychczasowa formuła i pytania z tego zakresu będą miały formę zadań. Jak powiedziała nam Honorata Łopianowska, zastępca dyrektora departamentu administracji podatkowej Ministerstwa Finansów, uchwała ma przede wszystkim dostosować pytania do aktualnego stanu prawnego.

Członkowie Komisji chcą też, by do zagadnień egzaminacyjnych zostały wprowadzone pewne elementy teorii podatku. Do tej pory ustalono pewne bloki tematyczne. Gotowe są np. pytania dotyczące analizy podatkowej i międzynarodowego prawa podatkowego. Jednak o ostatecznym kształcie pytań i zagadnień egzaminacyjnych członkowie Komisji zdecydują na posiedzeniu 5 września. Wtedy Komisja ponownie podda analizie projekty pytań zgłoszone przez jej członków. Jak przewiduje Honorata Łopianowska pytania mogą być nieco trudniejsze niż obecnie. Wynika to jednak ze specyfiki egzaminu, który jest jedynym sprawdzianem wiedzy przyszłego doradcy podatkowego. Po pomyślnie zdanym egzaminie kandydat - przed uzyskaniem wpisu na listę doradców podatkowych - musi co do zasady odbyć jedynie dwuletnią praktykę zawodową.

Po 5 września nastąpi też prawdopodobnie ogłoszenie nowego terminu egzaminu pisemnego, na którym będą obowiązywały nowe zagadnienia. Obecnie Komisja przeprowadza egzaminy ustne według pytań ustalonych w uchwale nr 15/III/2006 z 23 lutego 2006 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych.

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl