W związku z licznymi przypadkami niezgłoszenia przez organizacje pożytku publicznego w urzędach skarbowych numerów kont bankowych, na które naczelnik urzędu skarbowego przekazuje odpis 1 proc. podatku, w kwocie wynikającej z zeznań podatkowych za 2007 rok, departament pożytku publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz departament administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów zwróciły się z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie brakujących danych w urzędach skarbowych. Dotyczy to organizacji, które nie przekazały dotąd informacji dotyczących numerów swoich kont bankowych. Sprawa jest o tyle pilna, że termin przekazania środków przez naczelników urzędów skarbowych upływa 31 lipca 2008 r. Urzędy zaś nie mają fizycznej możliwości przekazania wpłat bez znajomości numerów rachunków bankowych, na które wpłat mają dokonać.