PORADA

Czy zwrot VAT na materiały budowlane można uzyskać w przypadku, gdy osoba nabyła mieszkanie od dewelopera wraz z narzeczonym i wspólnie będzie je remontować? Z takim pytaniem zwróciła się do nas czytelniczka. Wyjaśniła, że mieszkanie zostało nabyte na współwłasność - narzeczeni mają udział w nieruchomości. Nie wiedzą jednak, w jaki sposób ubiegać się o zwrot VAT, skoro nie są małżonkami, a wydatki na remont mieszkania będą ponosić wspólnie.

Jak wyjaśnia Grzegorz Bącik, ekspert podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, osoba fizyczna, która nie prowadziła działalności gospodarczej podlegającej VAT, ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem mieszkania przy spełnieniu warunków wymienionych w ustawie. Taki zwrot będzie przysługiwał każdemu z narzeczonych z osobna, gdyż fakt narzeczeństwa nie wywołuje żadnych skutków w tym zakresie.

- Każda z osób ubiegających się o zwrot powinna złożyć stosowny wniosek. Natomiast faktury dotyczące zakupu materiałów budowlanych potwierdzających poniesienie wydatku muszą być wystawione na każdego z narzeczonych oddzielnie - tłumaczy Grzegorz Bącik. Podkreśla jednocześnie, że należy pamiętać o przysługujących limitach odliczeń, jakie wynikają z przepisów ustawy.

- Po zawarciu związku małżeńskiego zwrot przysługuje obojgu małżonkom łącznie w wysokości jak dla jednej osoby. Ponadto małżonkom, którzy występują o zwrot, będzie on przysługiwał w warunkach opisanych powyżej, po pomniejszeniu go o kwoty otrzymane przed zawarciem związku małżeńskiego przez każdego z narzeczonych. Istotne jest również, żeby małżonkowie nie byli w separacji ani nie byli rozwiedzeni - mówi Grzegorz Bącik.

Podstawa prawna

• Ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 192, poz. 1382).