Ministerstwo Finansów w przesłanym do redakcji GP piśmie z 8 lipca 2008 r. nr MB8/0553/579/AAY/08 /693 korzystnie dla podatników zinterpretowało przepisy nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych.

Przypomnijmy, że zgodnie z tym rozporządzeniem od 1 listopada 2008 r. niektórzy podatnicy (np. wynajmujący mieszkania, świadczący usługi detektywistyczne i ochroniarskie, usługi rekrutacji pracowników) będą zwolnieni ze stosowania kasy, o ile zapewnią dokumentację wykonywanych czynności poprzez wystawienie faktur (dotyczy to tych podatników, którzy przekroczą limit obrotów). Ministerstwo odniosło się do rozumienia warunku zwolnienia poprzez dokumentowanie czynności fakturą.

Obawy podatników, które były również prezentowane w naszych artykułach (zob. Kasy fiskalne dla kolejnych podatników), na szczęście nie sprawdziły się. Oznacza to, że od listopada 2008 r. ze zwolnienia będą mogli korzystać nie tylko podatnicy VAT czynni (oni są uprawnieni do wystawiania faktur VAT), ale podatnicy zwolnieni z VAT, którzy wystawiają rachunki zwykłe.

Ministerstwo powołało się na par. 20 rozporządzenia z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur (Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.). Zgodnie z nim za fakturę uznaje się również rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy Ordynacja podatkowa, wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych dla podatników VAT. W konsekwencji również ta kategoria podatników wystawiających faktury (rachunki zrównane z fakturą) mieści się w zakresie objętym zwolnieniem z ewidencji poprzez kasy fiskalne.