Zmiany mają umożliwić osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wykonywanie zleceń na rzecz swoich poprzednich pracodawców.

Według obowiązującej ustawy o PIT, osoba pracująca w ramach samozatrudnienia, opodatkowanego 19-proc. podatkiem liniowym, nie może świadczyć usług na rzecz pracodawcy, u którego była zatrudniona w tym samym lub poprzednim roku podatkowym.

Ewentualne przyjęcie zlecenia odpowiadającego poprzednio wykonywanej pracy wiąże się z utratą prawa do podatku liniowego i koniecznością zapłaty zaległych zaliczek na podatek dochodowy (wraz z odsetkami), obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej.

"Dalsze utrzymywanie ograniczenia jest nieuzasadnione"

Autorzy projektu zwracają uwagę w jego uzasadnieniu, że w ubiegłym roku do ustawy o PIT weszła w życie zmiana, która umożliwia organom podatkowym ściganie przypadków fałszywego samozatrudnienia. W związku z tym dalsze utrzymywanie ograniczenia jest nieuzasadnione.

Zgodnie z projektem osoba prowadząca własną działalność gospodarczą będzie mogła wykonywać usługi na rzecz firmy, w której pracowała w poprzednim roku. Przyjęcie zlecenia w tym samym roku podatkowym w dalszym ciągu będzie się wiązać z utratą prawa do podatku liniowego.

MF nie obawia się negatywnych skutków budżetowych, które mogłaby wywołać nowelizacja

Ministerstwo Finansów nie będzie się sprzeciwiać nowelizacji ustawy. Zdaniem wiceminister finansów Elżbiety Chojny-Duch, "każda zmiana korzystna dla podatników i zmierzająca do wsparcia elastycznych form zatrudnienia jest zasadna".

MF nie obawia się negatywnych skutków budżetowych, które mogłaby wywołać nowelizacja. "Pozostawienie w ustawie ograniczenia dotyczącego świadczenia usług, na rzecz pracodawcy, u którego osoba była zatrudniona w trakcie roku podatkowego, będzie wystarczającym zabezpieczeniem dla budżetu" - powiedziała Chojna-Duch.

Projekt przewiduje, że zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2009 r.