Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, którego pierwsze czytanie odbyło się w czwartek w Sejmie, przygotowała komisja "Przyjazne Państwo". Posłowie uważają, że zmiana przyczyni się do zmniejszenia barier podatkowych dla przedsiębiorców.

Nowelizacja przewiduje, że podatnik będzie miał możliwość złożenia korekty deklaracji VAT po zakończeniu kontroli podatkowej. Obecnie nie jest to możliwe. W przypadku wykrycia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości, musi zostać wszczęte postępowanie podatkowe, w efekcie którego wydawana jest decyzja.

Zdaniem autorów projektu, zmiana może z jednej strony przyczynić się do zmniejszenia wpływów budżetowych (z tytułu tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego), ale z drugiej strony może wpłynąć na poprawę ściągalności VAT, co przełoży się na wzrost wpływów do budżetu państwa.

Podobne zmiany, dotyczące prawa do złożenia korekty po kontroli skarbowej prowadzonej przez urzędy kontroli skarbowej, wprowadziła nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej z 2006 r. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2007 r. podatnicy wpłacili - z tytułu korekt deklaracji - ponad 63 mln zł.

Wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz zwrócił uwagę, że zmiana proponowana przez posłów wymaga także nowelizacji ustawy o VAT. Przypomniał, że rząd przygotował kompleksowe nowelizacje zarówno ustawy o VAT, jak i Ordynacji podatkowej, a zawarte w nich rozwiązania idą dalej, niż poselskie.