NIŻSZA AKCYZA DLA BIOPALIW. Rząd przyjął wczoraj wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014. W programie przewidziano m.in. ulgi w podatku akcyzowym. Przyjęta propozycja zakłada korzystniejsze rozwiązania niż obecnie obowiązujące. Ma nastąpić zmniejszenie akcyzy dla benzyny silnikowej nieetylizowanej, zawierającej powyżej 2 proc. biokomponentów (bioetanol), w wysokości 1,565 zł za litr oraz oleju napędowego, zawierającego powyżej 2 proc. biokomponentów (estry), w wysokości 1,048 zł za litr.

Więcej www.kprm.gov.pl

KWALIFIKACJE DO SKARBOWEGO ZASOBU KADROWEGO. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Senat rozpatrzy sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o nowelizacji ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Komisja wprowadziła do ustawy poprawkę, zgodnie z którą osoby, którym powierzono pełnienie obowiązków dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego, niebędące urzędnikami służby cywilnej, będą musiały przejść postępowanie kwalifikacyjne do skarbowego zasobu kadrowego w ciągu dwóch lat od przeprowadzenia pierwszego postępowania.

Więcej www.senat.gov.pl

TEREN NIEZABUDOWANY ZWOLNIONY Z VAT. Zakwalifikowanie terenu musi wynikać z planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów i budynków. Jeśli określono, że teren jest gruntem niezabudowanym, to jego dostawa jest zwolniona z VAT - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 899/07

GRECKIE PRZEPISY PRZED ETS. Komisja Europejska zaskarżyła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości greckie przepisy dotyczące opodatkowania spółek osobowych i dywidend wypłacanych przez zagraniczne podmioty. Zgodnie z obowiązującymi w Grecji przepisami różnica wysokości pomiędzy opodatkowaniem krajowych i zagranicznych dochodów na poziomie spółek osobowych wynosi 5 proc. Komisja uznała, że mają one charakter dyskryminujący.

Więcej www.taxnews.pl

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI VAT. Jutro mija termin składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12.

Więcej www.mf.gov.pl

WARSZTATY DLA DORADCÓW. Jak poinformował śląski oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 30 lipca w Częstochowie odbędą się warsztaty dla doradców podatkowych dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych podróży służbowych. Spotkania warsztatowe mają odbywać się w Częstochowie w każdy ostatni poniedziałek miesiąca.

Więcej www.slaskdoradcy.pl