Termin ten nie będzie miał zastosowanie m.in. wobec podatników, którzy dokonują opodatkowanej sprzedaży czy świadczenia usług krócej niż rok - wyjaśnia w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Według CIR, projekt przewiduje "uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług, zniesienie ograniczeń formalnoprawnych, dostosowanie przepisów krajowych do wymogów unijnych, a także uwzględnienie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które zapadły w 2007ár.".

Projekt zakłada wprowadzenie do ustawy możliwość odliczenia podatku od wydatków, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Obecnie nie jest to możliwe. Jeżeli np. urząd skarbowy zakwestionuje firmie zaliczenie jakiegoś wydatku do kosztów uzyskania przychodu, to w konsekwencji będzie on musiał także oddać fiskusowi VAT odliczony z faktury dokumentującej taki wydatek.

Regulacja znosi kaucję gwarancyjną dla podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym

Nowe przepisy znoszą 30-proc. sankcję, grożącą za zawyżenie kwoty żądanego zwrotu lub zaniżenie podatku. W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest ona niezgodna z Konstytucją, gdyż umożliwia ich podwójne karanie - z ustawy o VAT i kodeksu karnego skarbowego. Stosowaniem 30-proc. sankcji wobec przedsiębiorstw ma zająć się Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Regulacja znosi także wynoszącą 250 tys. zł kaucję gwarancyjną dla podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym.

Projekt przewiduje również wiele ułatwień w rozliczeniach podatku. Zakłada m.in. wprowadzenie możliwości składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników, a nie jak jest obecnie - tylko przez małych podatników.

Nowe przepisy wprowadzają również możliwość wykazywania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.