Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły wykonywać zlecenia dla pracodawców, u których byli zatrudnieni w poprzednim roku podatkowym, nie tracąc prawa do 19- proc. podatku liniowego.

Przewiduje to senacki projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przygotowany przez senatorów Platformy Obywatelskiej. Ma on ułatwić jednoosobowym firmom prowadzenie działalności gospodarczej.

Według obowiązującej ustawy o PIT, osoba pracująca w ramach samozatrudnienia, opodatkowanego 19-proc. podatkiem liniowym, nie może świadczyć usług na rzecz pracodawcy, u którego była zatrudniona w tym samym lub poprzednim roku podatkowym.

Ewentualne przyjęcie zlecenia odpowiadającego poprzednio wykonywanej pracy oznacza utratę prawa do podatku liniowego i konieczność zapłaty zaległych zaliczek na podatek dochodowy (wraz z zaległymi odsetkami), obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej.

Autorzy projektu zwracają uwagę w jego uzasadnieniu, że w ubiegłym roku do ustawy o PIT weszła w życie zmiana, która umożliwia organom podatkowym ściganie przypadków fałszywego samozatrudnienia. W związku z tym dalsze utrzymywanie ograniczenia jest nieuzasadnione.

Michał Stolarek, radca prawny z kancelarii Stolarek & Grabalski mówi, że przyjęcie proponowanego przez senatorów rozwiązania skończyłoby pewną fikcję prawną.

"Ograniczenie zawarte w ustawie o PIT jest nagminnie omijane poprzez podpisywanie umów na inne osoby" - powiedział Stolarek. Zwrócił jednak uwagę, że projekt rozwiązuje problem tylko w części, gdyż w ustawie pozostanie ograniczenie dotyczące zatrudnienia w tym samym roku podatkowym.

Marek Kolibski, doradca podatkowy ze Spółki Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy tłumaczy, że w efekcie może być tak, iż osoba, która zakończy pracę na podstawie umowy o pracę w trakcie roku, będzie mogła wykonać zlecenie na rzecz byłego pracodawcy - bez utarty prawa do podatku liniowego - dopiero 1 stycznia roku następnego.

"Chyba nie takie rozwiązanie senatorowie mieli na myśli. Z uzasadnienia wynika co innego" - ocenił Kolibski.

Zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2009 r. Pierwsze czytanie projektu ma się odbyć podczas najbliższego posiedzenia senackiej komisji gospodarki narodowej 9 lipca.