Spółdzielnie mieszkaniowe w różny sposób ewidencjonują koszty eksploatacji i remontów. Dlatego badanie tych jednostek przysparza biegłym rewidentom wielu trudności. Jednym z problematycznych obszarów jest finansowanie działań technicznych w nieruchomościach. Zofia Rogóż, biegły rewident, twierdzi, że ewidencja ta jest prowadzona w ramach funduszu remontowego.

W znowelizowanej ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r. zlikwidowano pojęcie modernizacji, które jest traktowane jako koszty remontów. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni.

- Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących jej członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali - wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Dodaje, że prawo korzystania z funduszu mają członkowie i osoby niebędące członkami spółdzielni, czyli fundusz remontowy jest finansowany ze środków stanowiących współwłasność.

Ekspert wyjaśnia, że obecna regulacja przenosi zasadę bezwynikowej działalności spółdzielni na płaszczyznę pojedynczych nieruchomości analitycznie, a w oparciu o ustawę o rachunkowości należy pokazać w sprawozdaniu finansowym całą spółdzielnię.

Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej.

Według Zofii Rogóż w przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.

Ważne!

W spółdzielniach mieszkaniowych odpisy na fundusz remontowy obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni