Rządowy projekt zmian w PIT zakłada likwidację ulgi meldunkowej i modyfikację ulgi na dzieci oraz możliwość odliczania zagranicznych składek ubezpieczeniowych.
Projekt zmian w ustawie o PIT, który opublikowało Ministerstwo Finansów, likwiduje od przyszłego roku tzw. ulgę meldunkową (zwolnienie z podatku sprzedaży nieruchomości, gdy się było w niej zameldowanym co najmniej rok). W zamian proponuje się wprowadzenie rozwiązania (które w podobnym kształcie istniało przed 2007 rokiem), polegającego na zwolnieniu z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli w okresie dwóch lat od dnia zbycia przychód uzyskany z tego zbycia podatnik przeznaczy na określone cele mieszkaniowe.

Zmiany w uldze na dzieci