Komisja Przyjazne Państwo zdecydowała o skierowaniu do marszałka Sejmu kolejnego projektu zmian w Ordynacji podatkowej. Celem nowelizacji jest złagodzenie sytuacji podatnika, który zdecyduje się na dobrowolną spłatę zaległości podatkowej. Obecnie, niezależnie od tego, czy podatnik samodzielnie spłaca dług wobec fiskusa, czy też płaci zaległość podatkową na podstawie otrzymanej decyzji, obciążany jest odsetkami za zwłokę w takiej samej wysokości. Komisja Przyjazne Państwo proponuje, aby podatnicy, którzy są gotowi zapłacić zaległość podatkową dobrowolnie, płacili odsetki za zwłokę obniżone do wysokości 3/4 dzisiejszej stawki.

Preferencja miałaby zastosowanie w przypadku złożenia przez podatnika prawnie skutecznej deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i uiszczenia zaległości w całości lub w części w terminie siedmiu dni od złożenia korekty.

Komisja rozpatrzyła także projekt zmiany w ustawach o podatkach dochodowych.

Nowelizacja zakłada uregulowanie definicji wartości początkowej przedmiotu leasingu w razie zawarcia kolejnej umowy. W tym przypadku wartość przedmiotu umowy miałby odpowiadać jego wartości rynkowej. Zdaniem Komisji należy uwzględniać realną utratę wartości wynikającą z długości okresu, w jakim przedmiot leasingu był wcześniej używany.

Projekt ma zostać w przyszłym tygodniu skierowany do Sejmu.

Ważne!

Odsetki za zwłokę w spłacie zaległości podatkowych wynoszą 15 proc.