Firmy, które w związku z podwyższeniem limitu przychodów zamkną księgi rachunkowe, będą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Senat przyjął nowelizację ustawy o rachunkowości. Ustawa zakłada podniesienie progu przychodów do prowadzenia ksiąg rachunkowych z równowartości 800 tys. do 1,2 mln euro. Ponieważ zmiany wejdą w życie w trakcie roku podatkowego, ustawodawca sformułował również przepisy przejściowe. Podmioty, które na dzień 1 stycznia 2008 r. były zobowiązane do prowadzenia pełnej rachunkowości, a związku z podwyższeniem limitu nie będą już miały tego obowiązku, mogą powrócić do prowadzenia uproszczonej rachunkowości, czyli księgi przychodów i rozchodów.
Senat wprowadził do ustawy trzy doprecyzowujące poprawki, m.in. jednoznacznie wskazano, że prawo do przejścia na podatkową księgę przychodów i rozchodów ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy podatnik zdecyduje się zamknąć księgę rachunkową, co przesądzi o jego obowiązku prowadzenia uproszczonej rachunkowości. Ustawa trafi z powrotem do Sejmu, który rozpatrzy wniesione przez senat poprawki.
W toku prac nad nowelizacją senatorowie dostrzegli potrzebę wprowadzenia dodatkowych zmian w ustawie o rachunkowości, które wykraczają poza materię nowelizacji, i przedstawili wniosek o podjęcie nowej inicjatywy ustawodawczej. Zakłada ona nałożenie obowiązku badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Aktualnie obowiązek ten dotyczy tylko części SKOK-ów spełniających wymagania określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. W Senacie odbyło się drugie czytanie projektu. Senatorowie zdecydowali o odesłaniu go do Komisji.
800 tys. euro to obecny limit przychodów, od którego uzależnione jest prowadzenie pełnej księgowości