Pojawiają się głosy, aby rachunkowość podporządkować ministrowi gospodarki. Rachunkowość jest narzędziem pomiaru gospodarczego, a nie podatkowego. Integracja podatków i rachunkowości ma jednak swoich zwolenników.
Od miesięcy trwa spór o ustawę kompetencyjną. Warto więc zastanowić się również nad weryfikacją kompetencji ministerstw. Należałoby w tym kontekście rozważyć, czy departament rachunkowości nie powinien znaleźć się w strukturach Ministerstwa Gospodarki.
Taki postulat wysuwa prof. Aldona Kamela-Sowińska, rektor Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, minister skarbu w rządzie Jerzego Buzka. Ekspert podkreśla, że rachunkowość to światowy język biznesu, ponieważ za pomocą liczb pokazuje relacje świata gospodarczego. To uniwersalny miernik wartości i kontroli osiągnięć gospodarczych. Gospodarka jest źródłem tworzenia wartości dodanej, finanse publiczne są narzędziem redystrybucji tej wartości.