Umorzenie lub zwrot podatku będzie przyznawany pod warunkiem złożenia przez podatnika udokumentowanego wniosku.
Komisja Finansów Publicznych zakończyła wczoraj rozpatrywanie tzw. ustawy abolicyjnej. Posłowie zgłaszali wczoraj poprawki do rządowego projektu ustawy. Najważniejsza z nich, zgłoszona przez Marka Borowskiego (SDPL-NL), zakładała uproszczenie procedury umorzenia zaległego podatku.
Wyjaśnijmy, że zgodnie z projektem rządowym abolicja w przypadku podatników, którzy nie zapłacili podatku w Polsce, ma mieć formę umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami (podatnicy, którzy rozliczyli się z fiskusem, mieliby natomiast otrzymać zwrot podatku). Umorzenie ma być przyznawane w drodze decyzji urzędu, na wniosek podatnika. Do wniosku podatnik będzie musiał dołączyć zaległe zeznanie podatkowe oraz oświadczenie o uzyskanych przychodach z pracy i zapłacie podatku za granicą. Zgłoszona poprawka przewidywała natomiast, że umorzenie następowałoby z mocy ustawy, a zatem bez konieczności składania udokumentowanego wniosku.