Zapadł ważny wyrok dla inwestorów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że nieodpłatne przejęcie przez gminę drogi czy wiaduktu dojazdowego do centrum handlowego nie powoduje obowiązku zapłaty VAT. Do tej pory organy podatkowe twierdziły, że inwestorzy muszą ponieść koszty budowy takiego wiaduktu czy drogi w wartości brutto, czyli musiały zapłacić za usługi wraz z 22-proc. VAT.

- Wyrok jest korzystny dla budujących sklepy małopowierzchniowe, wielkopowierzchniowe, biurowce, budynki przy drogach publicznych i muszą pokryć koszty doprowadzenia dróg, połączeń czy skrzyżowań do tych obiektów. W zasadzie dotyczy to wszystkich, którzy inwestują w Polsce - powiedział Gazecie Prawnej Tomasz Grunwald, doradca podatkowy w firmie doradczej KPMG.

Wyrok sądu oznacza zatem neutralność VAT w takich sytuacjach.

- Koszt takiej inwestycji należy - zgodnie z orzeczeniem - ponieść w wartości netto - dodał Tomasz Grunwald.

W omawianej sprawie spółka, centrum handlowe, poniosła nakłady na drogi dojazdowe. Po wybudowaniu drogi przekazała je z mocy prawa nieodpłatnie gminie. W związku z tym twierdziła, że takie przekazanie drogi nie podlega VAT.

Organy twierdziły jednak, że wybudowanie drogi jest świadczeniem usług, spółka powinna więc wystawić fakturę. Dyrektor izby skarbowej uznał również, że aby nieodpłatne świadczenie usług było opodatkowane VAT, muszą być spełnione dwa warunki, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, aby uznać nieodpłatne świadczenie usług, należy spełnić dwa warunki: usługa nie może być związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Spółka podnosiła, że jeśli nie miała prawa do odliczenia VAT, to nie jest to odpłatne świadczenie usług.

WSA po rozpoznaniu sprawy uznał stanowisko podatnika.

Sygn. akt III SA/Wa 3537/06

CO MOGĄ ZROBIĆ INWESTORZY

  •  złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w VAT
  •  dowodzić, że budowa nie podlega VAT
  •  powołać się na wyrok WSA w Warszawie
  •  przed rozpoczęciem inwestycji złożyć wniosek o wiążącą interpretację prawa podatkowego i jeśli będzie ona korzystna, powołać się na nią przy rozliczeniu budowy

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl