Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wczoraj wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, który domagał się uznania, że art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Podstawą do wniesienia wniosku przez rzecznika było opodatkowanie VAT biegłych sądowych, którzy sporządzając opinie na zlecenie sądów płacili VAT, którego nie mogli odliczyć.

Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT jest zgodny z art. 2 konstytucji

Orzeczenie jest więc niekorzystne dla biegłych sądowych i innych zawodów, które wykonują zlecenia na rzecz sądów, jak np. tłumacze przysięgli. Biegli i tłumacze mogą mieć jednak nadzieję na korzystną dla nich zmianę przepisów, bowiem sąd przyjął także postanowienie sygnalizacyjne mające związek z wyrokiem.

Trybunał postanowił zasygnalizować Sejmowi, ministrowi sprawiedliwości i ministrowi finansów potrzebę podjęcia inicjatywy prawodawczej w przedmiocie luki prawnej w regulacjach dotyczących zasad i procedury zaliczania podatku od towarów i usług do kosztów sądowych z tytułu należności dla poddanych opodatkowaniu VAT biegłych sądowych i innych osób wykonujących czynności zlecane w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym.

Trybunał uznał, że wskazane resorty lub posłowie powinni przyjąć przepisy, zgodnie z którymi sąd przyznawałby biegłym sądowym i innym osobom znajdującym się w podobnej sytuacji wynagrodzenie powiększone o VAT.

Sygn. akt K 50/05