Spółki, które w działalności wykorzystują grunty i budynki, muszą pamiętać o obowiązkach związanych z podatkiem od nieruchomości. Firmy te składają deklarację na podatek od nieruchomości za dany rok do 15 stycznia. W księgach rachunkowych będzie on ujęty jako rozliczenie międzyokresowe kosztów. Odpisów w koszty dokonuje się równolegle do momentu zapłaty podatku, czyli, do 15 dnia każdego miesiąca.

Może się jednak zdarzyć, że w ciągu roku firma dostanie decyzję zmniejszającą podatek za cały rok obrotowy. Matylda Bogusz-Kucharska, ekspert z Mazars & Guerard Polska, radzi, aby w takiej sytuacji wyksięgować pierwotną wartość podatku od nieruchomości z rozliczeń międzyokresowych, a następnie zaksięgować nową obniżoną wartość. W miesiącu otrzymania decyzji wystornować również trzeba zapisy miesięcznych odpisów w koszty za wcześniejsze miesiące i zaksięgować nową wartość odpisu.

AGNIESZKA POKOJSKA