Właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych są podatnikami podatku od nieruchomości od powierzchni lokali oraz od gruntu i części wspólnych budynku.

We wspólnotach mieszkaniowych znajdują się części wspólne, z których korzystają właściciele mieszkań. Chodzi przykładowo o klatki schodowe, strychy, windy, zsypy na śmieci i inne. Właściciele mieszkań są przekonani, że podatek od nieruchomości od części wspólnych płaci wspólnota. Jest to jednak przekonanie błędne, wynikające z innego uregulowania tej kwestii w spółdzielniach mieszkaniowych (jeśli jest ona właścicielem gruntu).

Zgodnie z przepisami właściciel mieszkania we wspólnocie jest podatnikiem podatku od nieruchomości zarówno od gruntu, jak i części budynku, które stanowią współwłasność. Osoby są podatnikami w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego do powierzchni użytkowej całego budynku. A zatem trzeba obliczyć, od jakiego ułamka części wspólnej należy zapłacić podatek od nieruchomości.

Inaczej sytuacja wygląda w spółdzielniach mieszkaniowych (jeśli są właścicielami gruntu), które same odprowadzają podatek od nieruchomości, a lokator ponosi ten koszt w czynszu. W wykazie czynszu ma zatem określoną kwotę podatku od nieruchomości. Nie musi się więc martwić o składanie informacji o nieruchomościach.

Przykład: Obowiązek osobistej zapłaty podatku
Podatnik nabył mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej. Nie wie jednak, czy powinien osobiście płacić podatek od nieruchomości. Jego znajomy posiada mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej i nie ma żadnych obowiązków z tym związanych.
Właściciel mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej jest podatnikiem podatku od nieruchomości i na nim ciążą obowiązki z tym związane. Wyodrębnione lokale mieszkalne stanowią bowiem przedmiot odrębnej własności. Właścicielowi przysługuje jednak udział w nieruchomości wspólnej, czyli w gruncie oraz częściach budynku, które służą wszystkim właścicielom. W związku z tym z nabyciem takiego mieszkania wiążą się określone obowiązki: złożenia informacji o nieruchomościach w ciągu 14 dni organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta) oraz zapłaty podatku w terminach i to zarówno od powierzchni lokalu mieszkalnego, jak i od części wspólnych budynku i gruntu.

Podstawa prawna
• Art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).