Projekt nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakłada wyodrębnienie nowego rodzaju podmiotów działających na rynkach finansowych - reasekuratorów.

Zmiana ta pociąga za sobą konieczność dostosowania ustawy o rachunkowości w tym zakresie. Obecnie przepisy tej ustawy klasyfikują działalność reasekuracyjną jako działalność ubezpieczeniową. Z tego względu zmiany w prawie bilansowym zaproponowane przez Ministerstwo Finansów są techniczne.

Dotyczą one np. przychodów i kosztów działalności lokacyjnej, związanych z lokowaniem aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Zgodnie z projektem nowelizacji krajowymi zakładami reasekuracji będą przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z siedzibą w Polsce, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności reasekuracyjnej na terytorium tego kraju.