7 proc.

Sprzedaż produktów spożywczych, jakimi są między innymi nektary i napoje warzywne, opodatkowana jest 7-proc. stawką VAT. Sok jest to czysty ekstrakt uzyskiwany z owoców i warzyw, np. soki marchwiowe, marchwiowo-selerowe, napoje owocowe. Nektar natomiast to napój, który poza sokiem wyciskanym z owoców i warzyw zawiera dodatkowe składniki, np. wodę, cukier, miód, skoncentrowany sok owocowy, sok owocowy w proszku, przecier owocowy.

Właściwa stawka na nektary wynika z załącznika nr 3 ustawy o VAT stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 proc. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 proc. W poz. 42 tego załącznika znajdują się wyraźnie wymienione i oddzielone od innych pozycji nektary (PKWiU 15.98.12-50.50).

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT w pozostałych pozycjach (poz. 40-41 oraz poz. 43) wskazano, że z opodatkowania 7-proc. VAT korzystają również napoje owocowe (PKWiU 15.98.12-50.10), napoje owocowo-warzywne (PKWiU 15.98.12-50.20) oraz napoje warzywne (PKWiU 15.98.12-50.60).

Należy pamiętać, że przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, powinien w związku z tym na wystawionych fakturach VAT, np. dla odbiorców hurtowych, wyszczególniać tę obniżoną stawkę, podając jednocześnie przepis, który zezwala mu na zastosowanie stawki niższej niż podstawowa.

BOGDAN ŚWIĄDER

Podstawa prawna

■ Art. 41 ust. 2 oraz poz. 40-43 załącznika nr 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).