Dołączanie do deklaracji kodów dwupolowych, czyli odpowiedników kodów kreskowych w sklepach, usprawniłoby wprowadzenie danych, np. z zeznań PIT, do systemów urzędów skarbowych.
Urzędy skarbowe są najbardziej obciążonymi urzędami w administracji rządowej - stwierdził w wywiadzie dla GP (nr 107/2008) Tomasz Ludwiński, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność. Jednym ze sposobów ułatwienia pracy urzędnikom byłoby wprowadzenie możliwości dołączenia dwuwymiarowych kodów polowych do deklaracji podatkowej.
Jak wyjaśnia Tadeusz Chełkowski, dyrektor techniczny Adobe Poland & Baltics, kod polowy jest odpowiednikiem kodu kreskowego, z którym powszechnie spotykamy się podczas zapłaty w kasie w supermarketach. Kasjerka zamiast przepisywać kod produktu, skanuje go, otrzymując w kasie informacje o cenie produktu.
- W przypadku deklaracji w dwuwymiarowym kodzie polowym zakodowane byłyby wszystkie informacje wpisane do formularza podatkowego. Wystarczyłoby, aby urzędnik skarbowy deklarację opatrzoną takim kodem zeskanował urządzeniem podobnym do tych znajdujących się w kasach sklepowych - mówi Tadeusz Chełkowski.
Rozwiązanie takie byłoby korzystne dla urzędników, ponieważ - jak dodaje ekspert - czynność ta zabierałaby kilka sekund. Przyczyniłoby się to do szybkiego i bezbłędnego wprowadzenia danych z deklaracji do komputera w urzędzie, a co za tym idzie, deklaracja zostałaby szybciej rozliczona. Rozliczenie deklaracji w ten sposób oznaczałoby zatem np. szybszy zwrot nadpłaconego podatku w PIT. Tadeusz Chełkowski podkreśla, że każdemu podatnikowi zależy na tym, aby urząd niezwłocznie przetworzył dane z deklaracji papierowej. Tradycyjnie dane z formularza podatkowego wprowadzane są do systemów komputerowych resortu poprzez ręczne przepisywanie dokumentów papierowych.
- Dzięki temu podatnik korzystający z komputerowego programu wypełnia PIT, a następnie go drukuje i przesyła do urzędu tradycyjną pocztą. Podczas wypełniania program dołącza do deklaracji specjalny kod polowy - wyjaśnia nasz rozmówca.
Zwolennikiem wprowadzenia kodów dwupolowych jest Witold Jarzynka, dyrektor departamentu rozwoju systemów informatycznych Ministerstwa Finansów. Obecnie resort sprawdza, czy takie rozwiązanie spełnia wymogi prawne związane m.in. z e-podpisem. Kod dwupolowy mógłby być formą ekwiwalentu podpisu elektronicznego, ale, jak mówi Witold Jarzynka, nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć prawnych. Dodaje on jednak, że kod dwupolowy jest jedną z technik, które urzędy będą mogły wykorzystywać do wprowadzania danych z deklaracji.
Ważne!
W przypadku deklaracji w dwuwymiarowym kodzie polowym zakodowane byłyby wszystkie informacje wpisane do formularza podatkowego