•  KPMG MA NOWEGO DYREKTORA Z początkiem września Bartłomiej Śliwa objął stanowisko dyrektora w Dziale Doradztwa Gospodarczego w firmie KPMG. Będzie odpowiedzialny za rozwój usług związanych z Financial Risk Management w KPMG.
  •  NOWY ODDZIAŁ EUROPEJSKIEGO CENTRUM AUDYTU Piotr Woźniak został dyrektorem oddziału Europejskiego Centrum Audytu w Poznaniu. Nowy dyrektor doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, posługuje się biegle językiem angielskim oraz niemieckim.
  •  ECA DORADZA PRZY EMISJACH NA GPW Europejskie Centrum Audytu dokonuje obecnie przekształcenia sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF i doradza przy opracowaniu części finansowej prospektu emisyjnego Zakładom Tworzyw sztucznych Ząbkowice - ERG, prospekt został już zgłoszony do Komisji Nadzoru Finansowego.
  •  DORADCY PRZYJAŹNI rodzicom. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan rozstrzygnęła konkurs Firma Przyjazna Rodzicom. Na dwóch pierwszych miejscach znalazły się firmy zajmujące się doradztwem podatkowym i rachunkowością: biuro finansowo-księ- gowe doradca podatkowy Krystyna Pomierny (doradztwo podatkowe i rachunkowość) z Krakowa oraz Demonet (doradztwo podatkowe i rachunkowość) z Wrocławia. Na ósmym miejscu uplasowała się kancelaria podatkowa Dorota Batko (doradztwo podatkowe i rachunkowość) z Krakowa. Dodatkowo biuro finansowo-księgowe doradca podatkowy Krystyna Pomierny otrzymało wyróżnienie za politykę najbardziej sprzyjającą rodzicielstwu mierzoną liczbą dzieci w przeliczeniu na jednego pracownika.
  •  NOWA KANCELARIA PODATKOWA. W Bielsku-Białej powstała nowa kancelaria MSDS Kancelaria Radców Prawnych M. Szczotka D. Szczygieł specjalizująca się w zakresie podatkowych aspektów obrotu gospodarczego, sporów podatkowych, a także prawa nieruchomości i prawa korporacyjnego oraz restrukturyzacji spółek. Partnerami spółki są: Marek Szczotka, radca prawny, oraz Dominik Szczygieł, radca prawny i doradca podatkowy, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych i przewodniczący Komisji Prawnej KRDP.
  •  NOWY RADCA U GOTOWICZA. Do grona pracowników Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz w Bydgoszczy dołączył kolejny radca prawny.
  •  KONFERENCJA TAXAND. W dniach 5-7 grudnia odbędzie się konferencja organizowana przez Taxand - globalną sieć niezależnych doradców podatkowych. Do sieci należy m.in. polska spółka doradztwa podatkowego Accreo w Warszawie.