Karolina Leonard

ekspert podatkowy, Rödl & Partner

Nie

Wydatki reprezentacyjne nie mogą stanowić kosztów podatkowych, a w konsekwencji podatnik nie będzie mógł odliczyć VAT przy zakupie tych towarów.

Brak możliwości zaliczenia wydatków na zakup zegarków i naszyjników do kosztów podatkowych spowoduje, iż podatnikowi nie będzie także przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego VAT przy zakupie tych towarów. Trzeba pamiętać, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Warto jednak zauważyć, że nieodliczony VAT będzie stanowił dla podatnika koszt podatkowy. Istnieje bowiem możliwość zaliczenia naliczonego VAT do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli podatnikowi, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT, o ile podatek ten nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów będzie dotyczył wydatków na zakup zegarków i naszyjników w kwocie netto, bez podatku od towarów i usług wliczonego w cenę nabytych prezentów.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).