•  RYCZATŁOWCY CHCĄ WETA DLA WYŻSZEJ ULGI RODZINNEJ. Związek Rzemiosła Polskiego złożył do prezydenta wniosek o niepodpisywanie nowelizacji ustawy o PIT wprowadzającej podwyżkę ulgi na dzieci. Zdaniem wnioskodawców, konstrukcja ulgi dyskryminuje podatników rozliczających podatek w formie zryczałtowanej lub według stawki liniowej, uprawniając do skorzystania z odliczenia wyłącznie osoby opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Z obliczeń Związku wynika, że utrzymując w nowelizacji to rozwiązanie, ustawodawca wykluczył z preferencji około 700 tys. podatników.
  •  TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI. Do 1 października trzeba złożyć deklarację dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu - VAT-11 (termin ustawowy - ostatni dzień miesiąca, czyli 30 września, przypada w niedzielę). Czynność ta jest opodatkowana niezależnie od tego, czy podmiot dokonujący dostawy jest podatnikiem VAT. Deklaracji tej nie składają podatnicy, którzy są zobowiązani do składania VAT-7, VAT-7K lub VAT-8.

Więcejwww.mf.gov.pl

■  NIE MOŻNA ODLICZYĆ PODATKU. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że nie można odliczyć podatku od towarów i usług w przypadku poniesienia wydatków związanych ze zbyciem akcji udziałowca. Spółka podpisała umowę z firmą doradczą, zgodnie z którą firma ta zobowiązała się do znalezienia inwestora na zakup akcji udziałowca spółki. Skarżąca poniosła więc wydatki związane ze zbyciem akcji między udziałowcami. Sąd nie podzielił jednak stanowiska spółki i uznał, że w opisanej sytuacji nie ma możliwości odliczenia VAT.

Sygn. akt III SA/Wa 612/07

■  KONFERENCJA BIEGŁYCH. 10-12 października odbędzie się VIII Doroczna Konferencja Audytingu. Głównym tematem będzie „Jakość usług biegłego rewidenta”. Podczas konferencji przewidziane są obrady w następujących sekcjach: rola biegłego rewidenta w tworzeniu wartości badanej jednostki oraz kontrola i ocena jakości usług biegłego rewidenta. Program konferencji dostępny jest na stronach internetowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Więcej www.kibr.org.pl

■  IMPLEMENTACJA STANDARDÓW. Komisja Europejska zleciła przeprowadzenie badania mającego na celu ocenę procesu implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzi je Instytut Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW). W związku tym opracował kwestionariusz w formie on-line dotyczący znajomości oraz stosowania standardów.

Więcej www.kibr.rg.pl