Podatnik w swoim mieszkaniu korzysta z internetu za pomocą laptopa. Czy w zeznaniu rocznym podatnik będzie miał prawo odliczyć wydatki na sieć przy laptopie? Odpowiedź jest twierdząca.

Łukasz Bączyk, konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, wyjaśnił, że począwszy od 1 stycznia 2005 r., podatnik ma prawo odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu bądź budynku będącym jego miejscem zamieszkania w wysokości nieprzekraczającej kwoty 760 zł na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT).

- Aby dokonać tego odliczenia, podatnik powinien udokumentować przedmiotowe wydatki fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług - podkreślił Łukasz Bączyk.

Jednocześnie dodał, że aby skorzystać z ulgi, nie ma znaczenia, czy podatnik korzysta z łącza internetowego podłączonego do komputera stacjonarnego, czy użytkuje sieć za pomocą karty mobilnej podłączonej do laptopa. W tym drugim przypadku wątpliwości może budzić jedynie użytkowanie internetu w miejscu innym niż zamieszkanie podatnika (np. w pociągu).

- Wprawdzie przepisy wskazują wyraźnie, że użytkowanie powinno odbywać się w miejscu zamieszkania danej osoby, jednak w praktyce władze skarbowe nie są w stanie sprawdzić, czy podatnik użytkował internet jedynie w miejscu swojego zamieszkania. Dlatego należy pamiętać o tym, by faktury za korzystanie z internetu były wystawiane na adres, pod którym zamieszkuje osoba, która chce z ulgi internetowej korzystać - radził nasz rozmówca z PricewaterhouseCoopers.

Według niego ulga internetowa przysługuje każdemu podatnikowi indywidualnie. W związku z tym w przypadku małżonków każdy z nich będzie uprawniony do odliczenia wydatków internetowych w kwocie nie wyższej niż 760 zł rocznie (o ile wydatki na internet ponoszone przez małżonków przekraczają kwotę 760 zł). Aby odliczyć wyższą wysokość wydatków, faktury dokumentujące ich poniesienie powinny być wystawiane na imię obojga małżonków. W przeciwnym wypadku prawo do odliczenia uzyska jedynie ten małżonek, na którego imię faktury zostały wystawione.

- Warto podkreślić, że faktury powinny być wystawiane na imię osoby, która zamierza korzystać z opisywanego zwolnienia. W związku z tym osoba, która zamieszkuje w mieszkaniu rodziców, nie będzie mogła skorzystać z odliczenia, w przypadku gdyby faktury wystawiane były na imiona rodziców. Natomiast z prawa do odliczenia wydatków na użytkowanie internetu będą mogli skorzystać rodzice - dodał Łukasz Bączyk.

Ważne!

Warunkiem dokonania odliczeń z tytułu korzystania z sieci internet jest m.in. posiadanie faktur VAT za dostęp do internetu oraz dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na dostęp do sieci, tj. dowodów wpłat

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl