• NOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE OD GRUDNIA. Nowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na doradców podatkowych mają obowiązywać na egzaminie od grudnia. Nieznane są jednak jeszcze pytania, ponieważ członkowie komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego za przyjęciem pytań głosowali wczoraj za pomocą internetu. Wyniki tego głosowania mają zostać ogłoszone na początku przyszłego tygodnia.
  • SZKOLENIE DLA PODATNIKÓW. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie w porozumieniu z burmistrzem miasta i gminy Działoszyce zapraszają na bezpłatne szkolenie przedsiębiorców, jak i osoby, które dopiero mają zamiar uruchomić działalność. Spotkanie odbędzie się 24 września o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, przy ul. Skalbmierskiej 5. Omówione będą m.in. przepisy prawa podatkowego, w tym PIT i VAT.

Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl

ZMIANA REGULAMINU DORADCÓW PODATKOWYCH. Krajowa Rada Doradców Podatkowych dokonała zmiany w Regulaminie działania KRDP oraz Prezydium KRDP. Od 7 września Komisje Krajowej Rady Doradców Podatkowych mogą wybierać ze swego grona wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji.

Więcej www.kidp.pl

ETS O WSPÓLNEJ TARYFIE CELNEJ. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Codirex Expeditie BV v. Staatssecretaris van Financiën (C-400/06) ETS wyjaśnił, że interpretacji załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2204/1999 z dnia 12 października 1999 r. należy dokonywać w ten sposób, że kawałki zamrożonego mięsa bez kości uzyskane z ćwierci przedniej tuszy wołowej objęte są podpozycją 0202 30 50 Nomenklatury Scalonej i nie muszą one spełniać innych warunków, w szczególności zostać uzyskane z tego samego zwierzęcia.

Więcej www.taxnews.pl

W MALEZJI NIŻSZY CIT. Ogłoszono decyzję o obniżeniu w następnym roku o 1 proc. stawki CIT. Obecnie stawka ta wynosi 27 proc. W 2009 roku ma być obniżona do 25 proc. Dodatkowo rząd opracowuje projekt pakietu udogodnień podatkowych zachęcających do inwestycji w tym kraju.

Więcej www.taxnews.pl

NOWE ULGI PODATKOWE WE WŁOSZECH. Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie we Włoszech systemu udogodnień podatkowych określanych jako cuneo fiscal. System ten przewiduje możliwość odliczania od podatku IRAP wydatków związanych ze stworzonym miejscem pracy.

Więcej www.taxnews.pl