W praktyce zdarza się, że po określonym czasie użytkowania przedsiębiorcy wycofują z działalności gospodarczej samochód stanowiący środek trwały i przekazują go w darowiźnie, np. członkowi rodziny. Beata Stefańska, doradca podatkowy z Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy, oddział w Toruniu (zrzeszona w Consortio LEX), wyjaśnia, że nie ma ustawowych regulacji dotyczących zasad wykreślania środków trwałych z ewidencji. Podatnik sam decyduje o wycofaniu związanego z działalnością samochodu osobowego z ewidencji.

- Jeżeli następnie podatnik przekaże w drodze darowizny samochód innemu podmiotowi, to czynność ta po stronie przekazującego nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym, gdyż nie powstanie u niego z tego tytułu przychód - mówi Beata Stefańska. Dodaje, że z chwilą darowania pojazdu podatnik traci prawo do dalszej amortyzacji.

Nasza rozmówczyni zwraca uwagę, że w tej sytuacji przychód z tytułu darowizny wystąpi u obdarowanego, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Opodatkowaniu podlegać będzie wartość samochodu ustalona w oparciu o ceny rynkowe.

- W związku z nabyciem środka trwałego, o ile nabycie to będzie wykazane jak przychód, powstanie u obdarowanego prawo do amortyzacji samochodu. Za wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze darowizny przyjmuje się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa ją w niższej wysokości - mówi Beata Stefańska. Wyjaśnia, że w takim przypadku należy przyjąć niższą wartość wskazaną w umowie. Przedsiębiorca, który otrzymał samochód, może wprowadzić go do ewidencji środków trwałych, dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych oraz zaliczać odpisy do kosztów podatkowych.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl