■  ZMIANA WZORU WNIOSKU O ZWROT VAT. Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. nr 89, poz. 851), który uwzględnia zmiany o charakterze technicznym, wynikające ze zmiany adresu siedziby naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. W związku z tym zaistniała konieczność zmiany adresu siedziby naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zamieszczonego we wzorze wniosku o zwrot VAT.

Więcej www.mf.gov.pl

■  POMOC DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie zaprasza zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej na praktyczne warsztaty z zakresu zakładania własnej firmy, które odbędą się 26 września w godz. 8.30 - 14.00. W trakcie spotkania zostaną poruszone m.in. zagadnienia związane z rejestracją działalności, podstawowymi zasadami opodatkowania, a także prowadzeniem kas rejestrujących.

Więcej www.is.bialystok.pl

■  EGZAMIN NA DORADCĘ PODATKOWEGO. 27 września odbędzie się ustny egzamin na doradcę podatkowego - poinformowała przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska.

■  CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO. 28, 29 września i 6 października odbędzie się najbliższy egzamin dla osób ubiegających się o certyfikat księgowy. Kandydaci składają odpowiednie dokumenty do departamentu rachunkowości Ministerstwa Finansów (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa) nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu.

■  LIKWIDACJA NIELEGALNEJ ROZLEWNI. Dzięki wspólnym działaniom Wywiadu Skarbowego w Olsztynie i policji rozbito grupę przestępczą zajmującą się produkcją i sprzedażą nielegalnego alkoholu. Przypuszcza się, że grupa w ciągu dwóch lat wprowadziła do obrotu ponad 120 tys. litrów skażonego spirytusu. Szacuje się, że działalność gangu naraziła Skarb Państwa na straty około 10 mln zł. Podejrzani odpowiedzą za przestępstwo skarbowe. Wobec właściciela firmy, pod przykrywką której była prowadzona działalność, dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie wszczął kontrolę.

Więcej www.uks.olsztyn.pl

■  ZMIANA PRZEPISÓW W CZECHACH. Parlament Czech przyjął pakiet ustaw wprowadzających zamiany do systemu podatkowego. Obok jednej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują one zmianę zasad dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, zwolnienia kapitałowego i wprowadzają możliwość wydawania wiążących opinii podatkowych.

Więcej www.taxnews.pl