Podatnicy, płatnicy i inkasenci mają prawo składać korekty deklaracji podatkowych. Poprawione zeznanie może być złożone np. w przypadku popełnienia błędów formalnych czy rachunkowych. Również w przypadku gdy podatnik zapomniał uwzględnić jakichś danych - czy to uzyskanych dochodów, czy przysługującej mu ulgi podatkowej - może jeszcze raz wypełnić zeznanie i wysłać je do urzędu skarbowego. Co ważne, nawet brak podpisu na deklaracji podatkowej będzie powodował konieczność ponownego złożenia zeznania.

Skorygowanie zeznania podatkowego polega na ponownym jego wypełnieniu, tylko już poprawnym. Podatnik zaznacza w ponownie wypełnianym formularzu, że jest to korekta. To nie koniec obowiązków przy korekcie. Do poprawionego zeznania trzeba też dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Oznacza to, że podatnik do poprawionego druku musi dołączyć pismo (nie ma urzędowych wzorów uzasadnień), w którym wyjaśni, dlaczego po raz kolejny składa to samo zeznanie podatkowe.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.