Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów opracował wykaz zadań dla kontroli skarbowej na 2009 rok. Taki spis dla urzędów kontroli skarbowej (UKS) jest publikowany co roku i stanowi dla podatników jedno z cenniejszych źródeł informacji o tym, co znajdzie się w kręgu zainteresowania urzędników w nadchodzącym roku.

Rewolucji w obszarze zainteresowania fiskusa nie będzie. Jednak intensywniej niż dotychczas będą prowadzone działania kontrolne w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw skarbowych i nadużyć podatkowych. Urzędy kontroli skarbowej będą się też zajmować kontrolami w zakresie podatku akcyzowego, szczególnie opodatkowania obrotu paliwami oraz kontrolami dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Urzędnicy zamierzają uważniej przyjrzeć się podatnikom działającym sezonowo i ich ewidencji obrotów na kasach fiskalnych, a także podatnikom działającym w internecie.

Oszustwa w VAT i akcyzie

Z informacji resortu finansów wynika, że przedmiotem zainteresowania organów kontroli skarbowej w 2009 roku będą przede wszystkim podmioty – często łączące się w zorganizowane grupy przestępcze – których celem działania są oszustwa podatkowe. Są to podmioty najgroźniejsze i narażające budżet państwa na straty w dużej skali, głównie w zakresie VAT i podatku akcyzowego.

Kontrola skarbowa będzie skupiać swoje działania na zwalczaniu i minimalizacji szeroko pojętego zjawiska szarej strefy. Kontrole będą skierowane na zwalczanie nieprawidłowości związanych z: unikaniem płacenia podatku akcyzowego, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania obrotu paliwami płynnymi; oszustwami w zakresie podatku od towarów i usług w obrocie wewnątrzwspólnotowym, w tym przestępstwami karuzelowymi; wyłudzaniem podatku od towarów i usług przez fikcyjne faktury; unikaniem płacenia podatku dochodowego przez przerzucanie dochodów do podmiotów powiązanych; ujawnianiem i zwalczaniem szarej strefy, w tym w handlu i usługach internetowych, oraz nieujawnianiem wszystkich przychodów i ich źródeł; gospodarowaniem środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa.

Wyłudzanie zwrotów

Największe straty zarówno w VAT, jak i w podatku dochodowym dla budżetu państwa przynoszą działania podatników oparte na wystawianiu i wykorzystywaniu w działalności fikcyjnych faktur.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że celem nabywców fikcyjnych faktur jest zmniejszenie zobowiązań podatkowych w VAT przez odliczenie podatku naliczonego z tych dokumentów, a w podatku dochodowym od osób prawnych/fizycznych przez zaliczenie tych faktur do kosztów uzyskania przychodów lub wyłudzenie zwrotu VAT z urzędu skarbowego.

Z danych MF wynika, że przestępstwa związane z wprowadzeniem do obrotu fikcyjnych faktur przybierają różne formy, począwszy od tych mniej skomplikowanych, polegających na zakupie przez przedsiębiorcę jednej lub kilku fikcyjnych faktur w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych, a skończywszy na tworzeniu zorganizowanych struktur przestępczych, których celem jest w głównej mierze wyłudzanie nienależnych zwrotów VAT.