ANALIZA

Niektóre urzędy skarbowe opracowały swój, indywidualny sposób korzystania z ulgi internetowej. Nakazują podatnikom odliczanie od dochodu 19 proc. z faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na sieć. Co ciekawe, również część podatników jest przekonana, że ulgę internetową oblicza się właśnie w taki sposób.

Przedstawmy tę sytuację na przykładzie naszego czytelnika. W liście do redakcji wskazał on, że dwie osoby mieszkały w tym samym miejscu. Obie miały podpisaną umowę z operatorem internetu w 2008 roku. Wydatki na internet wyniosły za cały rok 1,3 tys. zł. Obie osoby po połowie ponosiły opłaty, a faktura wystawiana była na dwa nazwiska.

- Urząd skarbowy wyliczył kwotę ulgi internetowej dla każdej z tych osób: pierwsza odliczy od dochodu kwotę: 144,40 zł (760 zł x 19 proc.), a druga: 102,60 zł (1300 zł - 760 zł = 540 zł x 19 proc.). Razem: 247 zł dla dwóch osób - opisuje nasz czytelnik.

Trzeba przyznać, że urzędnik, który wymyślił ten sposób odliczenia w ramach ulgi internetowej, musiał sporo się natrudzić. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują jasno: od dochodu odlicza się wydatki poniesione na internet w roku podatkowym w miejscu zamieszkania. Jedyne ograniczenie - ale w żadnym przypadku nie procentowe - jest takie, że podatnik nie może od dochodu odliczyć więcej niż 760 zł rocznie. Oznacza to, że podatnik, który w 2008 roku wydał na internet 1 tys. zł, dochód pomniejszy o 760 zł. Reszta, czyli 240 zł, nie będzie odliczona ani w PIT za 2008 rok, ani w zeznaniach za lata następne. Natomiast jeśli podatnik wydał w 2008 roku np. 500 zł na sieć, to kwotę tę w całości może odliczyć od swojego dochodu.

- Mechanizm korzystania z ulgi internetowej jest prosty. Nigdy nie było w tym zakresie wątpliwości - komentują eksperci.

Warunki do spełnienia

Przepisy ustawy o PIT jednoznacznie zezwalają podatnikom na odliczenie od dochodów poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci internet w miejscu zamieszkania podatnika. Jak wskazuje Adam Mariuk, ekspert z firmy Deloitte, warunki, jakie podatnik powinien spełnić, to udokumentowanie poniesionych wydatków prawidłowo wystawionymi fakturami oraz dowodami ich zapłaty.

Również Marek Kolibski, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy, podkreśla, że ulga internetowa jest w ostatnich latach bardzo popularna. Aby z niej skorzystać, należy spełnić dwa warunki: ponieść wydatki na użytkowanie sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika oraz mieć faktury VAT dokumentujące poniesienie tego wydatku.

- Aby dany podatnik mógł skorzystać z odliczenia wydatków internetowych, jego nazwisko musi się znaleźć zarówno na fakturze, jak i na dowodzie wpłaty - zastrzega Marek Kolibski.