INTERPELACJA

W obliczu spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego i zmniejszenia wpływów do budżetu państwa w Sejmie pojawiają się propozycje ograniczenia przywilejów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 7813) negatywnie odniosło się do postulatu likwidacji przywileju podatkowego w postaci 50-proc. kosztów uzyskania przychodów stosowanych od wynagrodzeń wypłacanych niektórym podatnikom. Koszty te mają zastosowanie do przychodów uzyskanych m.in. z tytułu: zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, wzoru zdobniczego czy korzystania przez twórców z praw autorskich.

Zdaniem MF postulowane ograniczenie kosztów uzyskania przychodów wpłynęłoby negatywnie na dochody podatników utrzymujących się z intelektualnej pracy naukowej, twórczej, artystycznej. Przyjęcie propozycji może ponadto zniechęcać młodych ludzi do podejmowania tego rodzaju pracy w Polsce i zachęcać do emigracji do zagranicznych ośrodków naukowych dysponujących lepszym zapleczem naukowym.

Resort podkreślił, że obowiązujące rozwiązanie nie wpływa znacząco na zmniejszenie wpływów z PIT. Z danych MF wynika, że udział dochodów z praw majątkowych, do których mogą mieć zastosowanie 50-proc. koszty uzyskania przychodów, w ogólnej kwocie dochodów nie przekracza 0,5 proc. (w 2005 r. - 0,36 proc., w 2006 - 0,45 proc., w 2007 roku 0,43 proc.).