Rozporządzenie ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT, które obowiązuje od 1 grudnia 2008 r., wprowadziło istotną zmianę dotyczącą aportów towarów do spółek prawa handlowego i cywilnego. Jak wyjaśnia Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP Doradztwo Podatkowe, dotychczas aporty były zwolnione przedmiotowo z VAT, jednak ze względu na niezgodność tego zwolnienia z przepisami wspólnotowymi zwolnienie to musiało być wycofane.

- Chociaż nowe rozporządzenie nie powtarza powyższego zwolnienia, to sprawia, że aport towarów do spółki stanowi od 1 grudnia 2008 r. opodatkowaną dostawę towarów - mówi Tomasz Michalik.

Ekspert podkreśla przy tym, że skoro aport stanowi dostawę towarów, to z punktu widzenia zwykłych konsekwencji w VAT, takich jak np. określenie momentu powstania obowiązku podatkowego czy zastosowania określonych stawek podatku, jest on traktowany tak samo jak każda inna dostawa towarów. Tym samym, jeżeli przedmiotem aportu jest np. budynek, budowla lub ich część, wówczas zastosowanie znajdą standardowe reguły dotyczące zwolnień z VAT określone w art. 43 ustawy o VAT.

- Oznacza to, że np. aport budynku może podlegać zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dokładnie tak samo jak sprzedaż budynku - podkreśla Tomasz Michalik.

Wyjaśnijmy, że od początku roku wprowadzono generalne zwolnienie dla dostawy budynków, budowli lub ich części po dwóch latach od pierwszego zasiedlenia, przy czym zwolnienie obejmuje również nieruchomości niemieszkalne. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się z podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.