KRZYSZTOF BIERNACKI

ekspert podatkowy w Kancelarii Prawa Gospodarczego Koksztys we Wrocławiu

Nie

Podatnik nie ma obowiązku opodatkowania w Polsce kwoty zwróconych zaliczek przez szwedzkie organy podatkowe. Dla polskich rozliczeń liczy się natomiast uzyskany za granicą dochód.

Polscy podatnicy pracujący za granicą, ale mający miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że muszą rozliczyć się ze wszystkich osiąganych w danym roku podatkowym dochodów - bez względu na miejsce ich powstania. Sposób łączenia dochodów i odprowadzenia od nich podatku w kraju regulują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponieważ podatnik nie wskazał, w ramach jakiego stosunku wykonywał pracę w Szwecji, założyć należy, że była to umowa o pracę. W takim przypadku przepis artykułu 22 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Szwecją wprowadza metodą wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że podatnik nie ma obowiązku opodatkowania w naszym kraju uzyskanych w Szwecji dochodów. Co więcej, jeżeli nie osiągnął on żadnego dochodu w Polsce, wówczas nie będzie on zobowiązany do składania deklaracji rocznej.

Jeżeli natomiast uzyskał on w roku podatkowym dochody w kraju, których kwota zobowiązuje go do złożenia rocznego zeznania podatkowego, wówczas zobowiązany jest on do uwzględnienia dochodów uzyskanych w Szwecji do określenia stawki podatku. W tym celu łączy dochody krajowe i dochody zagraniczne i określa dla nich właściwą stawkę podatku, którą opodatkowuje tylko dochody krajowe.

Mając na uwadze fakt, że przepisy umowy międzynarodowej wyłączają z opodatkowania dochody uzyskane w Szwecji, ewentualny zwrot uiszczonych tam zaliczek na podatek dochodowy nie będzie miał znaczenia w rozliczeniu rocznym. Dla krajowych urzędów skarbowych istotny jest bowiem tylko dochód uzyskany w Szwecji, który mógłby ewentualnie wpływać na stawkę podatkową w Polsce.

W konsekwencji podatnik nie ma obowiązku opodatkowania w Polsce kwoty zwróconych zaliczek przez szwedzkie organy podatkowe.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 22 Konwencji z dnia 19 listopada 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2006 r. nr 26, poz. 193).