Po pierwszym czytaniu projektu w komisji nadzwyczajnej "Przyjazne państwo" został skierowany do dalszych prac w komisji finansów publicznych.

Chodzi o udzielanie informacji o postępowaniu odwoławczym od decyzji m.in. urzędów skarbowych i urzędów celnych.

Posłowie komisji "Przyjazne państwo" chcą, żeby organ podatkowy przekazując sprawę do organu odwoławczego (izby skarbowej - PAP) informował podatnika o tym, jak ustosunkował się do jego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

"Obecnie obowiązujące przepisy nie dają podatnikowi gwarancji, że w toku postępowania prowadzonego przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej będzie on otrzymywał aktualną informację na temat bieżącej oceny prawnej sprawy" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Komisja "Przyjazne państwo" proponuje, aby do przepisu, który mówi o tym, że "organ podatkowy, przekazując sprawę jest obowiązany ustosunkować się do przedstawionych zarzutów", dodać: "i poinformować stronę o sposobie ustosunkowania się do nich".

Posłowie komisji zwracają uwagę, że obecnie organ często odmawia informacji, odsyłając podatnika do wydanej decyzji.