Jego zdaniem, usunięcie zapisów o uldze pozbawi wspólnoty mieszkaniowe możliwości zwolnienia z podatku dochodowego funduszy remontowych. "Opodatkowanie wspólnot mieszkaniowych od całego osiągniętego dochodu byłoby dla nich niekorzystne" - powiedział. Posłowie tej partii nie zgadzają się też z twierdzeniem Lewicy, że nowelizacja nie będzie mieć konsekwencji dla budżetu państwa.

PiS popiera projekt tylko w części dotyczącej spółdzielni mieszkaniowych i wnosi o konsultacje z pozostałymi podmiotami, których projekt dotyczy. PSL jest za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji finansów.

Stanowisko resortu finansów - niechętne poprawce - przedstawił wiceminister finansów Maciej Grabowski. Zastrzegł jednak, że nie jest to oficjalne stanowisko rządu. "Opodatkowanie funduszów remontowych wspólnot mieszkaniowych jest posunięciem wysoce niewłaściwym. To samo dotyczy TBS-ów czy samorządowych jednostek prowadzących gospodarkę mieszkaniową" - powiedział. Choć przyznał, że połączenie dochodów z obu rodzajów działalności mogłoby być korzystne dla niektórych spółdzielni.